Het denken blijft doorgaan

Over groot en klein

Nieuwe_afbeelding_9

Of ik een lezing wilde houden in de Agnietenkapel in Gouda. We spraken een thema af: De positie van de mens tussen grootheid en kleinheid in. Het thema vormde een goede opstap verder te denken over geloof en religie. Wat betekent religie voor mij? Wat beweer ik  als ik zeg dat ik geloof? Wat weet, ken, claim ik dan dat anderen, niet-gelovigen, niet voor hun rekening willen of kunnen nemen. Kort voor de lezing at ik bij een vriend. Volgend jaar zijn we vijftig jaar bevriend. We komen uit hetzelfde gereformeerde milieu. Hij heeft het geloof opgeborgen. Ik niet. Hij wilde weten waarom ik nog geloofde en vooral wát ik dan toch geloofde. Niet om het me moeilijk te maken, maar uit een nieuwsgierigheid die half persoonlijk, half wetenschappelijk was – hij is van huis uit cultureel antropoloog. Hij en ik  denken over zo veel dingen gelijk gestemd. Wat heb ik dan dat hij niet heeft? Ik kon hem slechts zoekend en tastend antwoord geven. Maar het hielp me bij de laatste voorbereiding voor mijn Goudse lezing, die hieronder volgt. 

2 reacties

  1. t.klok2

    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML><HEAD> <META content=text/html;charset=utf-8 http-equiv=Content-Type> <META name=GENERATOR content="MSHTML 9.00.8112.16464"></HEAD> <BODY style="PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-TOP: 15px" id=MailContainerBody leftMargin=0 topMargin=0 CanvasTabStop="true" name="Compose message area"> <DIV><FONT color=#020701>Dag Jan Greven,</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#020701>Ik kan de inhoud van de lezing niet vinden (zie: …..die hieronder volgt…, maar er volgt niets).</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#020701>Groet,</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#020701>Tjabel Klok, Earnewoudster Rûnte</FONT></DIV> <DIV style="FONT: 10pt Tahoma"> <DIV><BR></DIV> <DIV style="BACKGROUND: #f5f5f5"> <DIV style="font-color: black"><B>From:</B> <A title="mailto:post@jangreven.posterous.com Druk op CTRL en klik als je de link wilt volgen" href="mailto:post@jangreven.posterous.com">Jan Greven</A> </DIV> <DIV><B>Sent:</B> Friday, February 22, 2013 1:24 AM</DIV> <DIV><B>To:</B> <A title=t.klok2@upcmail.nl href="mailto:t.klok2@upcmail.nl">t.klok2@upcmail.nl</A> </DIV> <DIV><B>Subject:</B> [jangreven.nl] Over groot en klein</DIV></DIV></DIV> <DIV><BR></DIV> <STYLE> /*<![CDATA[*/ body { margin: 0; padding: 0; } a:link, a:visited, a:hover, a:active { color: #EB7400; text-decoration: none; } table, td, tr { font-family: ‘Helvetica Neue’, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; color: #333; } p { margin: 0 0 10px; line-height: 1.3em; } h1 { margin: 10px 0 20px; } h2 { margin: 0 0 5px 0; } li { padding-bottom: 3px; list-style-position: outside; margin-left: 15px;} img { max-width: 100%; height: auto; } #first_section a { font-weight: bold; } #logo_mobile { display: none; } @media only screen and (max-width: 480px), only screen and (max-device-width: 480px) { table { width: 300px; } table[width="650"] { width: 350px !important; } table[width="610"] { width: 330px !important; } table[width="578"] { width: 300px !important; } td[width="650"] { width: 350px !important; } td[width="610"] { width: 330px !important; } td[width="578"] { width: 300px !important; } td[width="538"] { width: 280px !important; } td[width="435"] { width: 230px !important; } td[width="300"] { width: 200px !important; } td[width="250"] { width: 100px !important; } td[width="20"] { width: 10px !important; } td[width="16"] { width: 10px !important; } td[height="20"] { height: 10px !important; } tr[height="20"] { height: 10px !important; } p[class=w500] { width: 250px !important; } div[class=w500] { width: 250px !important; } td[class=w20] { width: 10px !important; } td[class=h20] { height: 10px !important; } #subs_container td[width="435"] { width: 200px !important; padding-left: 16px !important; } #subs_container td[width="175"] { width: 43px !important; } #subs_container td[width="175"] table { width: 43px !important; } div[class=post_body] { width: 300px !important; } td[id=sub_title] { width: 170px !important; padding-left: 16px !important; } td[id=sub_title] img { width: 170px; } td[id=sub_date] { width: 100px !important; padding-right: 10px !important; font-size: 14px !important; } #header img { max-width: none; } div[id=logo_container] { background: url("http://posterous.com/images/emails/design/logo_mobile.png&quot😉 no-repeat; width: 330px; height: 60px; } img[id=logo] { display: none !important; } a[id=download_app_link] { font-size: 12px !important; } } /*]]>*/ </STYLE> <P style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 15px; COLOR: #999999; FONT-SIZE: 14px">This is a private email. Please do not forward.</P> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=650 align=center> <TBODY> <TR> <TD style="border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px" class=h20 bgColor=#eaeaea height=20 colSpan=3></TD></TR> <TR> <TD class=w20 bgColor=#eaeaea width=20></TD> <TD> <TABLE style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=610 align=center> <TBODY> <TR id=header> <TD style="FONT-FAMILY: ‘Helvetica Neue’,Helvetica,Arial,sans-serif; FONT-SIZE: 24px" height=60 width=610> <DIV id=logo_container><IMG id=logo alt="Posterous Spaces" src="http://posterous.com/images/emails/design/logo.jpg&quot; width=610> </DIV></TD></TR> <TR> <TD> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=610 bgColor=#ffffff> <TBODY> <TR height=20></TR> <TR> <TD width=16></TD> <TD width=578> <TABLE id=first_section border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=578> <TBODY> <TR> <TD> <P></P></TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE></BODY></HTML>

  2. Marycke

    Wat een bijzonder mooi en ontroerend stuk. Het geeft heel veel te denken.

© 2024 Jan Greven

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑