Untitled

reactie

Volgens mij bestaat er behoefte aan een website als deze, waarin naast boekbesprekingen ook aandacht is voor diverse theologische onderwerpen.  

Op vrijdag 9 december jl. was ik bij een symposium in het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Er waren vier bijdragen over de interreligieuze dialoog in het licht van Barth’s “Religie is ongeloof”. In de pauze sprak ik Philip Quarles van Ufford, mede-redacteur van het boek “Als uw leerlingen tussen de volken”.  Het boek gaat over het buitenlandbeleid van de PKN. Trouw heeft aan deze publicatie goede aandacht geschonken: “Managers zijn met PKN op de loop gegaan” (Trouw 9 september 2010). Hij vertelde mij dat zijn boek veel discussie heeft losgemaakt. Vooral in gemeenten met een lichte Gereformeerde Bond-signatuur. Hij noemde de Jacobikerk in Utrecht, waar dominee A.J. Zoutendijk predikant is (prachtig interview in Ned. Dagblad van zaterdag 17 december jl.) en de Hervormde Gemeente in Rotterdam-Delfshaven. Quarles van Ufford wil het gesprek over het boek via de Thomas-academie in Amsterdam voortzetten.

Jan Greven gaf het zelf al aan: er zijn onderwerpen genoeg op kerkelijk en theologisch vlak waaraan via internet aandacht kan worden geschonken.

Breda, Jan Mackenbach

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s